Trøndelag: Årsmøte

Styreklubbe-300x241
Kategori
Lokalavdeling Trøndelag
Date
onsdag, 21. februar 2024 18:00
Møtested
Osloveien 45, 7018 Trondheim, Norge
Telefon
E-post:

Innkalling til årsmøte i NJK Lokalavdeling Trøndelag

Tid: 21. februar 2024 klokken 19.00

Sted: Medlemslokalet, To Tårn, Osloveien 45

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av årsberetning
 4. Godkjenning av regnskap og revisors beretning (legges frem på årsmøtet)
 5. Valg av:
  1. Styre
  2. Revisor
  3. Representant og inntil to vararepresentanter til Representantskapet i NJK
  4. Valgkomite
 6. Innkomne forslag

I henhold til § 7 i vedtektene kreves gyldig medlemsskap i NJK pr 31.12.2023 og lokal tilhørighet for stemmerett.

Trondheim, 14. januar 2024

Jon Eigil Kvernrød/Stein Erik Paulsen

Send oss gjerne din epostadresse for ukentlig nyhetsoppdatering på

 
 

Datoer

 • onsdag, 21. februar 2024 18:00