Velkommen til Norsk Museumstog!

NMT Ask getolNMTs veterantog i nærheten av Ask i Ringerike. Foto: Getol.

Historiske Togreisers kjøreprogram i 2021

Vi kjører Nordmarka rundt på følgende dager:
26. august, 2. september, 9. september og 30. september.
I tillegg kjører vi Grorud - Gvarv - Grorud 25. september, og Grorud - Kongsvinger - Grorud 2. oktober. Turene til Gvarv og Kongsviner er avlyst pga. liten påmelding.
Påmelding via Historiske Togreisers hjemmesider.

Søndag 19. september kommer årets høydepunkt. Da kjører vi tog med dobbelheading damp fra Trondheim til Hamar.
Her er det to alternativer:

• Ved påmelding via Historiske togreiser får man reise på 1. klasse med flere retters middag, vinpakke og avec, og adgang til bar.
• Ved påmelding via Norsk Jernbaneklubb tilbys et rimeligere alternativ for NJKs medlemmer.

Velkommen!

Norsk Museusmtog (NMT) er en driftsavdeling i Norsk Jernbaneklubb. Vi står for kjøring av historiske tog på det nasjonale jernbanenettet. Framføringen skjer på første klasse med spisevogn, barvogn og salongvogner, og er innrettet med et tilbud for de som vil ha en spesiell opplevelse. De reisende får utsøkt servering i flotte omgivelser, fullt på høyde med hva man forbinder med kjente luksuriøse tog i utlandet. All servering besørges av restaurant Sult, og tilbudet omfatter både turer Nordmarka rundt og på Bergensbanen, men også charterturer på nærmere avtalte strekninger. Togene framføres i samarbeid med Norsk jernbanemuseum, og markedsføres under navnet Historiske Togreiser.

Ønsker du å bli med på en Kulinarisk togreise?

Nyte en bedre middag i spisevogn fra 1926 mens vakre Norge passerer utenfor vinduene?