Avdelinger som ikke er en egen selvstendig lokal- eller driftsavdeling, hører inn under aktivitetsparaplyen. Her finner vi både verkstedsavdelinger som sysler med materiellvedlikehold, NJK reiser som jobber tett med Norsk Museumstog, og andre mindre avdelinger som jernbanepolitsk utvalg, billettrykkeriet og industri- og anleggsbaner m.m.

Velg aktivitetsavdeling i menyen.