Jernbanestationen Flekkefjord

Driftsavdeling Flekkefjordbanen ble opprettet 21. april 2024. Avdelingens formål er å arbeide for å bevare og drive Flekkefjordbanen som museumsjernbane, herunder å sette Flekkefjordbanens tilhørende jernbanemateriell, samt i samarbeide med Bane NOR tilhørende bygninger og eiendommer samt kjørevei, i forsvarlig og historisk riktig stand som kulturminne og attraksjon.

Flekkefjordbanen i modell


Styret 2024

Driftsleder: John Hansen
Nestleder/kasserer: Erik Synstad
Materiellansvarlig: Tor Aksel Mellegaard
Styremedlem: Edmund Birkeland

Kontakt oss på e-post: