Trykkmaskiner         Trykkramme
Trykkmaskiner fra 1899 og 1901          Trykkramme for billett

I jernbanens tidligste tid ble billetter skrevet ut for hånd på stasjonene, noe som førte til forsinkelser ved stor trafikk. Den tidligere møbelsnekkeren Thomas Edmonson var blitt ansatt som stasjonsmester på Newcastle and Carlisle Railway i England, og tidlig på 1840-tallet løste han problemet ved å introdusere forhåndstrykte billetter. Samtidig lanserte han et serienummersystem som ble trykt på billettene og som sikret at uærlige billettselgere ikke puttet pengene i egen lomme. Det ble også laget spesielle pregemaskiner til billettsalgsstedene slik at salgsdatoen kunne  preges inn i enden av billetten.
Billettene ble trykket på små rektangulære kartongstykker som målte 31 x 57,2 mm, og ble straks kjent som "Edmonsonske billetter". I løpet av kort tid ble billettypen standardisert i England, og etter ganske få år ble de med bare små variasjoner tatt i bruk av nesten alle jernbaneselskaper over hele verden - og selvfølgelig også av NSB. De ble trykket av spesialkonstruerte trykkmaskiner i særlige billettrykkerier. Store jernbaneselskaper kunne ha flere slike trykkerier med mange trykkmaskiner for å levere billetter til alle stasjoner. Også NSB hadde eget billettrykkeri med flere maskiner. I godt over 100 år var Edmonsonske billetter den vanligste billettypen både i Norge og de fleste andre land.
Når dataalderen satte inn på 1970- og 80-tallet ble det mer og mer vanlig at billetter ble skrevet ut på papir, og bruken av Edmonsonske billetter ble mindre og mindre. Ved NSB ble de aller siste Edmonsonske billettene solgt i 1996.

Norsk Jernbaneklubbs billettrykkeri.
Allerede på slutten av 1980-tallet var forbruket av Edmonsonske billetter i Norge så lite at NSB avviklet sitt billettrykkeri, som hadde trykkmaskiner fra rundt år 1900. To av trykkmaskinene ble overlatt til Norsk Jernbaneklubb, og den ene av disse er fortsatt fullt driftsklar. Norsk Jernbaneklubb leverer i dag billetter til både Norsk Jernbanemuseum og alle de norske museumsbanene som bruker Edmonsonske billetter. Billettrykkeriet kan også levere spesialbilletter til andre oppdragsgivere.
Tradisjonelt har de fleste vanlige norske jernbanebilletter vært trykket på gulbrun kartong, men det finnes også andre farger. Billettene kan trykkes med ensidig eller tosidig trykk.
For mer informasjon og bestilling vennligst ta kontakt på

Priser:
De første 1000 billetter:
Ensidig trykk:  kr. 1500,-
Tosidig trykk:  kr. 2000,-
Deretter pr . 1000 billetter:

Ensidig trykk:  kr. 900,-
Tosidig trykk:  kr. 1300,-
Priseksempel for 4000 like billetter med ensidig trykk:
Kr. 1500,- + 3 x 900,-  = kr. 4200,-.

Prisene er inkl. setting. Frakt tilkommer.
Billetter kan eventuelt hentes i Oslo, Asker eller Krøderen.

Alminnelige leveringstider:
Bestillinger mottatt i perioden oktober-mars: ca 2-4 uker.
Bestillinger mottatt i perioden april-september: ca 6-8 uker.
Ved stor pågang kan leveringstidene bli lenger.
Hvis ønsket kartongfarge ikke er på lager kommer leveringstid fra kartongleverandøren i tillegg.

Billettenes størrelse er 30,45 x 57 x 0,8 mm. 
For tiden er følgende kartongfarger tilgjengelige. Merk at fargetonene kan variere noe i produksjonen.
Nr W-Sb er brun på begge sider På alle de andre typene er baksiden hvit.

Kartong Aesch 001   Kartong Aesch 002   Kartong Aesch 013   Kartong Aesch 041   Kartong Aesch 042
     Nr. A-001              Nr. A-002             Nr. A-013            Nr. A-041             Nr. A-042

Kartong A-081   Kartong A-082   Kartong A-121   Kartong A-122
      Nr. A-081             Nr. A-082             Nr. A-121            Nr. A-122

Kartong A-141   Kartong A-142   Kartong A-169   Kartong A-181   Kartong W-Sb
     Nr. A-141             Nr. A-142            Nr. A-169              Nr. A-181            Nr. W-Sb

 

Noen eksempler på billetter som er trykket i Norsk Jernbaneklubbs billettrykkeri:

KRB Vikersund barn s   2006 05 13 Tonsberg Sandefjord s   JBM Oslo Hamar s   Setesdalsbanen T R s   Vossebanen jubileum 125 aar s

UHB Fossum barn brun s   NJK Oslo Hamar T R s   NJM Karettoget s   SB sykkel Grovane s   2007 04 29 BJ ut i det blaa s

2005 10 21 23 Oslo Kristiansand s   Kroderbanen Snarum Honnor s   Haandballtog Larvik Oslo s   THB jubileumstog 2008 s   NJM Tertittoget vertikal s

Noen eksempler på billettbaksider:

Bakside Jernbanen 150 aar gul vertikal s   Bakside kylling bru hvit vertikal s   Bakside gjelder 2 maaneder s   Bakside lok 236 gul vertikal s   Bakside lok 2060 hvit vertikal s

Noen spesialbilletter med tilhørende baksider:

Smaabarnbillett s   Smaabarnbillett bakside s                                 Bamsebillett forside s   Bamsebillett bakside s