Norsk jernbane har 19 kommunikasjonssjefer og direktører

Bane Nor har flest kommunikasjonssjefer med sine ti, men ingen av disse har mulighet til å svare på pressehenvendelser om dette før i desember.

Minerva