Byggegrop på størrelse med seks fotballbaner - nå er den første store Fornebubane-kontrakten ute i markedet

Byggegropen har et areal på størrelse med seks fotballbaner, og vil utgjøre et stort fotavtrykk på Fornebu sør.

bygg.no