Steinar Olsen skrev anbud for Vy. Nå leder han SJ-trafikken

– Det er litt spesielt. Du får jo et eierskap til det du har jobbet med, sier den erfarne jernbanemannen og sikter til at han var med på å skrive kvalitetsdelen av Vys anbud for trafikkering av banene i nord. Men Vy tapte på pris, og nå er det SJ som gjelder.

Jernbanemagasinet