«Brubanen» krever mye vedlikehold

Bruene krever et nøye ettersyn, vedlikehold og fornyelse. Hver eneste av de 496 bruene på Sørlandsbanen har sine særegenheter.

Jernbanemagasinet