Vil fjerne jernbane for godt

Jernbanenettet i Norge krymper. Togene kjører i dag på flere hundre færre kilometer med jernbane enn på det meste.

Dagsavisen