Disse skal kvalitetssikre Bybanen til Åsane

Bybanen Utbygging har gitt Holte Consulting oppdraget med å kvalitetssikre styringsgrunnlaget og reguleringsplanen for byggetrinn fem av Bybanen og sykkelvei fra sentrum av Bergen til Åsane. 

bygg.no