Uklar tale kostet firma dyrt

Hva som egentlig ble avtalt om oppstart og hvorfor avtalen om å bygge jernbanespor ble hevet fremsto så uklart, at det endte med tap i retten for narvikselskapet Rallarservice AS. 

Fremover