Stappfulle tog – pendlarar meiner at Vy må skjerpe seg

Folk står som sild i tønne på toga i rushtrafikken. Vy forklarar det med eit enormt etterslep i vedlikehaldet på toga.

NRK Vestfold og Telemark