I begynnelsen av 1980-årene var det fortsatt mulig å se og reise med trevogner i Vestfoldbanens InterCity-tog.  I det hele tatt var variasjonen i materielltyper langt større enn hva den er i dag.  Ensartet materiell er helt sikkert en stor fordel for operatøren, men uten tvil en tilsvarende ulempe for den jevne jernbanefotograf.

Uansett, det er fullt mulig å ta seg tilbake i tid ved hjelp av fotografier.  Som her fra starten av 1980-årene.  Og vi starter med nettopp 1980.

Ht 813 på ut fra Sandefjord en forsommerdag i 1980.  Toget passerer bro over Sandefjordsveien.

I 1980 var 69-sett et forholdsvis uvanlig syn i Vestfold.  Denne forsommerdagen ble Ht 801 fremført med dobbelt 69-sett, her har det kommet til Sandefjord.  Det var nok litt utfordrende for togpersonalet å skulle ha 69-sett i dette toget med tanke på at det ble sendt mye gods i dette toget.  I bakgrunnen står Df 52, en vognkasse som ble funnet og hentet på Tenvik på Nøtterøy.

Ht 801 gikk hele strekningen Oslo V - Skien - Nordagutu, hvor det var korrespondanse med både Sørlandsbanens tog og tog til og fra Notodden.  Det returnerte som Ht 806, her ved passering Barkåker stasjon.

Høsten 1981 bød på mange spennende effekter.

Et sørgående tog har nettopp passert Vestfoldbanens km 140 noen hundre meter sør for Sandefjord stasjon.

Sandefjord stasjon med Ht 817.

Etter nyttår og det har blitt 1982.

En nedrimet Sandefjord stasjon.

Gt 5333, lokalgodstoget Drammen - Larvik, gjør opphold i Sandefjord.  El 8.2071 og BF 32 18104 utgjør det korte toget.

Vinteren har gått over til vår i Sandefjord.

Vårkveld i Sandefjord.

Et hopp og vi kommer til 1985.

Soloppgang over et vinterkaldt og lite fylke, her representert ved planovergangen på Sandefjord stasjon.

Sandefjord stasjon.  Kaldt, snø og vinter.  Akkurat slik det skal være på denne tiden av året.