Siste halvdel av 1970-årene bød på forholdsvis store endringer for jernbanedriften i Vestfold.  De siste lokaltogene forsvant, og InterCity-tog ble introdusert.  Riktignok på en særnorsk måte ved at de gikk med totimers-intervall, men det var allikevel InterCity-tog.

Velkommen til en tur tilbake i tid, til den nære historien.

Ledningsavdelingen på vei tilbake til Lågen ved  Larvik og sitt tilhold der, har et opphold på Sandefjord stasjon 16.2.1976.  Materiellet er Skd 217.115 og X10 835.

El 8.2056 med pukktog ved Vestfoldbanens kilomter 140, like sør for Sandefjord stasjon.  23.6.1976

Et vestfoldbanetog på vei sørover passerer den nylig nedlagte Råstad stasjon 26.9.1976.  Toget besto av El 11.2097, to B3-vogner og én BF i tre, et helt vanlig tog Vestfold på den tiden.

For veldig mange fremsto dette toget som det mest moderne som man kunne tenke seg.  Bare noen måneder senere ble de utrangert.  Råstad stasjon 22.4.1977, Ht 811.

Ht 811 ved Vestfoldbanens kilometer 140, bestående av BFM 66.04 - B 66-32 - BS 66.63 - BFM 66.01 - B 66.31 - BS 66.64.  20.5.1977.

1978 og InterCity-togene har inntatt Vestfoldbanen.  Med trevogner som et naturlig innslag i togsammensetningene.

Pt 814 Larvik - Oslo V like nord for Skiringssal holdeplass, omtrent to kilometer sør for Sandefjord.  Juni 1978.

Ht 813 på Kjellberg, like sør for Skiringssal holdeplass.  Juni 1978.

Ht 816 ved kilometer 138 nord for Sandefjord stasjon, mellom tidligere Hosle og Gogstad holdeplasser.  Juni 1978.

Nordgående tog passerer Jåberg stasjon.  Juni 1978.

Ht 810 på vei inn på Sandefjord stasjon.  Bak lokomotivet går to BF i tre, deretter tre stålvogner.  Toglok er 11.2102.  Februar 1979.

Ht 805 passerer Bærug bro mellom Kjose og Oklungen, på strekningen mellom Larvik og Eidanger.  68B-sett var et vanlig syn på Vestfoldbanen på den tiden.  Fant man seg plass i mellomvognen, hadde man det riktig så fint - der var det samme type stoler som i B3.  April 1979

Ht 809, om ikke pendlertog så i det minste et tog de som jobbet i Oslo benyttet.  El 11.2104, fire B3, én BF1 og tre trevogner.  Sandefjord stasjon mai 1979.

Nordgående vestfoldbanetog ved tidligere Skalleberg holdeplass, like nord for Lauve stasjon.  August 1979.

Ht 809 igjen, reisende strømmer ut og fyller mellomplattformen.  Sandefjord stasjon august 1979.